Egyetemi rangsorok: áttörés előtt?

Egyetemi rangsorok: áttörés előtt?

Fejléc, Globális Ranking Monitor
Április végén került sorra az International Ranking Expert Group (IREG), a rankingek egyetlen független nemzetközi szervezetének évi rendes konferenciája Tashkentben. Az IREG ilyen rendezvényei azért kimagasló jelentőségűek, mert itt találkoznak a globális rangsorok készítői, a rankingek szakértői és sok egyetem illetve kormányzati szerv képviselői. Az idei konferencia különlegességét az is adta, hogy a felsőoktatási centrum-országoktól viszonylag távoli régióban került sorra – egyébként egészen kiváló rendezéssel és nagyon szívélyes vendéglátással bizonyítva a közép-ázsiai egyetemek nyitottságát és kapcsolódási törekvéseit. Tartalmi szempontból tekintve lényeges fejleményt jelentett, hogy szinte valamennyi előadás a változást jelezte a globális rangsorok világában. Ahogyan fogalmaztak: semmi sem lesz már ugyanaz a geopolitikai és tudományipari változások nyomán. Az áttörések irányai most formálódnak, de több pont már látszik: az ún. overall rankingek jelentőségének visszaszorulása a subject és a regionális rangsorokhoz képest; a publikációs adatbázisok használatának…
Read More

Predator rankingek?

Globális Ranking Monitor
Úgy tűnik, a publikációs kényszernek alávetett kutatók pénzére utazó predator-folyóiratok után megjöttek a predator-rankingek is. Legalábbis a Retraction Watch felhívta a figyelmet a Törökországban megjelenő AD Scientific Index kiadványra, amelyben némi térítésért cserébe az egyetemi oktatók profiljait feldolgozzák, majd (egy nem ismertetett módszertan szerint) rangsorba állítják. Ezután persze idézgetik a rankinget, akik jó helyen szerepelnek benne, a média pedig gond nélkül átveszi...
Read More
Covid és a rangsorok

Covid és a rangsorok

Egyéb, Fejléc, Globális Ranking Monitor
Milyen hatása van a járványnak a rangsorokra? Ebben a válságos időszakban, prioritás-e az intézményeknek, hogy a rangsorokban jobb helyezést érjenek el? Változott-e az ezzel kapcsolatos stratégiájuk az elmúlt egy évben? Ezeket a kérdéseket vizsgálta a The Wall Street Journal cikke 2021. februárjában. Az USA-ban népszerű MBA rankingekben több üzleti iskola nem vett részt ebben az évben. A cikk példaként említi, hogy Harvard Business School, Pennsylvania Egyetem Wharton Schoolja, Columbia Business School és a Stanford Graduate School of Business is hiányzott az Economist és a Financial Times rangsorairól. Ennek egyik oka, hogy az intézmények nem vállalták a rangsoroláshoz szükséges adatgyűjtésekkel járó feladatokat, amit azzal indokoltak, hogy nagy tehert rótt volna nemcsak az intézményi menedzsmentre, hanem hallgatókra és a végzettekre is. Az üzleti iskolák a járványhelyzetben inkább a tanítás, tanulás folyamatára, az…
Read More
Az indikátorok eltérő ereje

Az indikátorok eltérő ereje

Fejléc, Globális Ranking Monitor
A globális rangsorokról szóló elemzéseink honlapunk angol nyelvű részében olvashatóak részletesen. Az alábbiakban Czirfusz Dóra kollégánk két újabb, az indikátorok dinamikáját feltáró anyagának rövid összefoglalóval ajánljuk ezeket az érdeklődők figyelmébe. Korábban sok kritika érte a rangsor-készítőket, hogy túl gyakran változtatják indikátoraik értelmezési tartományát, számítását és súlyait. Úgy tűnik, az elmúlt évekre a látványosabb indikátor-viharok elültek, de kisebb módosítások azért elő-elő fordulnak. Ezért is célszerű időnként áttekinteni a mérőszámok aktuális állását. Elemzésünk alapján reálisabban értelmezhetőek az egyes rangsor-pozíciók a különféle rangsorokban. Körképünket itt olvashatják: http://ranking.elte.hu/2021/03/17/stability-and-dynamics-summary-of-global-ranking-indicators-2021/ Az indikátorok egymáshoz viszonyított helyezés-képző erejét láthatjuk abban az elemzésben, amit a Leiden University Centre for Science and Technology Studies műhelyében készülő rangsorhoz viszonyítja a többi rankinget.  A Leiden Ranking ugyanis nagyon egyértelmű mércét alkalmaz: a tudományos publikációkat és azok idézettségét elemzi , több aspektusból is.…
Read More
ARTU – egy metaranking, hogy legyen ilyen is?

ARTU – egy metaranking, hogy legyen ilyen is?

Fejléc, Globális Ranking Monitor
Nincs meglepetés, de nem is várható – az ausztrál University of New South Wales szakértői által összeállított Aggregate Ranking of TopUniversities nem tesz márt, mint összegzi a három leginkább használt globális ranking (ARWU, QS, THE) eredményeit, némi konszolidációt alkalmazva az indikátoroknál. Így aztán az élmezőny ismerős: Természetesen annak lenne értelme módszertanilag, hogy a korrelációk vizsgálatára alkalmas eszközökkel vetítsék egymásra a különféle ranking-eredményeket (különösen az indikátorok értékeit), dez a sorbe rendezés legfeljebb ismértlésre szolgál. Például azt is láthatjuk, hogy a posztszovjet európai régióból továbbra is csak a Varsó, Prága és Krakkó bír számontartott egyetemmel, amelyek mellett még az észt Tartui Egyetem tud megjelenni ebből a tágabb térségből.
Read More
A rankingek értékelése

A rankingek értékelése

Fejléc, Globális Ranking Monitor
A globális rangsorok ismert kritikusa, Richard Holmes közreműködésével készített átfogó elemzést Elizabeth Gadd, a Loughborough University (UK) kommunikációkutatója. A 2018-ban alapított INORMS Research Evaluation Working Group keretében végzett munka a hat legnagyobb hatású globális rangsort hasonlítja össze (ARWU, THE WR, QS, U-Multirank, CWTS Leiden and US News & World Report). A közeljövőben részletesen elemezzük az eredményeket, de addig is egy kifejező hálódiagram a négy szempontú összehasonlításból, ami kvantitatív elemzésből formálódott:    
Read More
USNEWS Ranking – változatlan magyar pozíciók

USNEWS Ranking – változatlan magyar pozíciók

Fejléc, Globális Ranking Monitor
A US News rangsorában a magyar egyetemek régiós pozíciója nem változott érdemben a többi intézményhez képest, miközben néhányuk helyezése javult. A lényegében minden globális rangsorban jelentősen előttünk lévő Prága, Varsó és Krakkó mellett itt Ljubljana és Belgrád is a legmagasabbra értéket magyar egyetem, az ELTE előtt áll. Viszont a budapesti egyetem pozíciója 20 helyet javult 2019-hez képest, idén a 414. lett. A Semmelweis Egyetem helyezése is javult (10 helyet, így most a 672.) és a többi intézmény pozícióváltozásának is köszönhetően hárommal kevesebb intézmény van előtte a régióból. Debrecen ugyanilyen helyezésszáma viszont 37 helynyi visszalépést jelent. Még többet romlott a BME, azonban, 944-ról 1020-ra, de mégis jóval kevesebb régiós intézmény van előtte, mint tavaly – ebben a pozíciós dimenzióban sokkal nagyobbak a mozgások, mint feljebb. Hasonló okok magyarázzák, hogy Pécs rosszabb…
Read More
Gyorshír: szlovák siker, finn  romlás az ARWU 2020 listáján

Gyorshír: szlovák siker, finn romlás az ARWU 2020 listáján

Elemzések, Fejléc, Globális Ranking Monitor
Az Academic Ranking of World Univeristies (ismertebb nevén a "Shanghai Ranking") 2020-as listája. ami döntően a tudományos publikációs teljesítmények alapján készül, a magyar egyetemek stabil pozícióit mutatja, csak a korábban legjobbra értékelt ELTE helyezése romlott: az 501-600-as csoportból eggyel lentebb, a 601-700-asba került. Itt szerepel a Szegedi Egyetem is, immár harmadik éve. A Műegyetem (801-900), a Semmelweis és Debrecen (901-1000) megtartotta pozícióját. Regionális kitekintésben hasonlóan stabil általában az egyetemek helyezése, a cseh intézmények változatlan helyen vannak, a lengyelek közül a Jagello egy csoporttal került hátrébb (301-400-ból a 401-500-ba), a Varsói Egyetem viszont visszakerült a 301-400-as csoportba. Tanulságos, hogy kifulladni látszik a Belgrádi Egyetem ranking-orientált átalakításának "nagy ugrása": a 2013-2017 közötti felívelés (a 201-300-as csoportig is eljutott) után tavaly után idén is a 401-500-as csoportba visszatérve találjuk. A leginkább negatív változást…
Read More
QS 2021: magyar pozícióromlások helyett előrelépések vagy helybenmaradás

QS 2021: magyar pozícióromlások helyett előrelépések vagy helybenmaradás

Fejléc, Globális Ranking Monitor
Általános tendencia a régió vezető egyetemei pozícióinak enyhe javulása. A Debreceni Egyetem és az ELTE előbbre lépett, Miskolc és Gödöllő rangsorolt egyetem lett, továbbra is Szeged a legjobbra értékelt magyar intézmény. A vezető cseh és lengyel egyetemek pozíció is javultak, előnyük a magyarokkal szemben nőtt. (tovább…)
Read More