Mágnes-szakok

Mágnes-szakok

Elemzések, Fejléc, Rangsorok
Az elsőhelyes jelentkezők közel felét mindössze 11 szak vonzotta: általános orvos, ápolás és betegellátás, gazdálkodási és menedzsment, jogász, kereskedelem és marketing, mérnökinformatikus, nemzetközi gazdálkodás, osztatlan tanári, programtervező informatikus, pszichológia, turizmus-vendéglátás. A huszonöt képzési hely közül, amelyre a legtöbben jelentkeztek, az ELTE ezek közül hetet indított, ezen belül is a Gazdaságtudományi Kar hármat.
Read More
Mely szakokon koncentrálódott a legtöbb tudás?

Mely szakokon koncentrálódott a legtöbb tudás?

Elemzések, Fejléc, Rangsorok
Az elért felvételi pontszámok kifejezik, hogy milyen szintet értek el a továbbtanulók a tudás-elsajátításban, – legalábbis a jelenleg használt tudás-mércék szerint. Megvizsgáltuk ezért, hogy az oda felvettekkel mely szakokra "érkezett" a legtöbb tudás, vagyis, összegeztük a felvettek elért pontszámait. A vezető pozíciókhoz sok felvett és magas pontszám kellett – ezt teljesítették a mindenkori slágerszakok idén is. Mérnök- vagy programozó informatikusnak / villamosmérnöknek, orvosnak, jogásznak, pszichológusnak, marketingesnek, menedzsernek sokan tanulnak és mindezt igen magas előképzettséggel teszik. Az anglisztika továbbra is benne van ebben a körben, és talán némi meglepetésre az ápolás- és betegellátás is, ahol viszonylag magas, 400 pont feletti átlagpontszámot ért el az összesen másfélezernyi továbbtanuló. A képzési kínálatot és a szakmai hagyományokat ismerve nem váratlan az ELTE domináns jelenléte, hat kara is szerepel a 25-ös listán. A Műegyetem Villamoskara…
Read More
Magyar egyetemek a reális versenytérben– 2022

Magyar egyetemek a reális versenytérben– 2022

Elemzések, Fejléc
A négy mérvadó globális rangsor (ARWU, THE, QS és a US News) általános (overall) listáin a magyar egyetemek többségének helyezése a régió versenyképesnek tűnő intézményeinél egyértelműen rosszabb. Hét olyan egyetemünk van, amely az említett listák legalább háromnegyedén szerepel. Köztük legjobban az összességében legmagasabban levő magyar intézményként az ELTE áll. A budapesti tudományegyetem két listán (ARWU, USNews) a legjobb magyar intézmény, azonban a THE-nél a Semmelweis, a QS-nél a Szegedi Tudományegyetem megelőzi. Versenytársi régiós összevetésben az ARWU-pozícióját (601-700) nem csak hét osztrák és öt finn előzi meg, de a volt szocialista országok egyetemei közül is nyolc jobb kategóriát ért el. A többszempontú USNews listán csak négy ilyen egyetem található, míg a QS listán legjobban szereplő Szegedi Tudományegyetem pozíciójánál (551-560) nyolc egyetemet soroltak jobb helyre a posztszocialista körből. Viszont közülük egyik sem…
Read More
A pedagógusképzés szakos rangsorai

A pedagógusképzés szakos rangsorai

Elemzések, Fejléc, Rangsorok
A leginkább szerteágazó, sokszínű képzési portfólió található a pedagógusképzés égisze alatt. Az összemérhetőség dilemmái miatt az osztatlan tanárképzést mellőztük is a feldolgozandó szakok közül. Így az itt közölt szakos rangsorok a kisebb gyermekek nevelésére illetve a gyógypedagógiára felkészítő képzések hallgatóit mutatják be. Az óvodapedagógus szakon továbbtanulók preferenciái illetve teljesítményük mentén látványosan egyenetlen megoszlást mutatnak. Rögtön a lista elején található Eötvös József Főiskolát választotta első helyen az egyik legkevesebb felvételiző, azonban az ő pontátlaguk és nyelvvizsgás-arányuk a legjobbnak bizonyult. Nyilván nem szerencsés összevetni e két utóbbi adatot a mintegy nyolcszor annyi elsőhelyes ELTE TÓK vagy az ötször annyi soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar teljesítmény-mutatóval (s ez egyben a rangsorolás módszertani korlátait is mutatja), amely intézmények nyelvvizsga-mutatói viszont már sokkal jobbak a többi intézménynél. A gyógypedagógus képzés évszázados hagyományú fellegvára a Bárczi,…
Read More
Agrárképzési terület – szakos rangsorok

Agrárképzési terület – szakos rangsorok

Elemzések, Fejléc, Rangsorok
Az elmúlt harminc évben talán az agrárképzés ment át a legkiterjedettebb változásokon, hiszen a képzési profilok és tartalmak valamint az intézményi szerkezet is jelentősen átalakult, utóbbi ráadásul többször is. Az egyes karok intézményi hovatartozása ugyanakkor nem látszik, hogy jelentősen módosította volna a hallgatói továbbtanulási preferenciákat. A mezőgazdasági mérnökök nem túl népes mezőnye kiegyenlített. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy míg a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejelsztési Karára a legmagsabb átagpontszámmal lehett bekerülni, összességében mágia a mezőny második felében végzett, mivel ide alig jelentkeztek néhányan és a nyelvvizsgások is kevesen vannak közülük. A Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományis Kara áll az első helyen, amit az elsőhelyes jelentkezéseknek és a nyelvvizsgások arányának köszönhet. A vidékfejlesztési agrármérnökök egyes karai eltérő hallgatói hátterűek lehetnek, hiszen meglehetősen vegyesek az erősségek. Míg a viszonylag…
Read More
Társadalomtudományi képzési terület – szakos rangsorok

Társadalomtudományi képzési terület – szakos rangsorok

Elemzések, Fejléc, Rangsorok
Az igen divatos társadalomtudományi szakok közül azokat mutatjuk be, melyek sokak pályaképében központi szerepet játszanak. Ehhez az érdeklődéshez ugyanakkor többnyire magas szakmai teljesítmény is társul, vagyis a társadalomtudományi területen a gyakorlatiasság és az elméleti háttér gyakran jól összeér. Bár korábban tapasztalható volt némi kampány a kommunikációs képzésekkel szemben, ma is van akkora az érdeklődés, hogy 16 képzőhelyet is elbír a szak. A Corvinus ezek közül minden tekintetben az első helyen áll, bár a teljesítmény-mutatókban szorosan követi az ELTE BTK. Azonban az elsőhelyes jelentkézesek tekintetében nayg a Corvinus előnye. A debreceni Bölcsészkar a pontátlagban, a Pázmány a nyelvvizsgás arányban elért jó eredménynek köszönhetően tartozik az élbolyhoz. Az egyik leghagyományosabb társadalomtudományi szak elsőhelyes jelentkezőinek több, mint a fele az ELTE Társadalomtudományi Karát választotta. Azonban a Corvinus a teljesítményindikátorokban a legjobb eredményt mutatja,…
Read More
Informatikai képzési terület – szakos rangsorok

Informatikai képzési terület – szakos rangsorok

Egyéb, Elemzések, Fejléc, Rangsorok
Felfutó jelentkezési érdeklődés, szaporodó képzőhelyek, egyre bővülő képzési kínálat – ma a továbbtanulók egyik fő célterülete az informatika. A képzéscsoport sokszínűségét mutatja, hogy a három legkeresettebb szakon más-más intézmény vezeti a szakos listát, egyaránt jelentős dominanciával A legszélesebb intézményi kínálatot a mérnökinformatikus szakon találjuk. Országszerte találnak képzőhelyeket az érdeklődők, azonban az elsőhelyes jelentkezések számának tanúsága szerint elsősorban a Műegyetem Villamoskara jelenti a fő irányt. De nem csak sokan vannak, hanem nagyon jó eredménnyel is érkeznek, akik ide jönnek: jóval magasabb az átlagpontszám, szinte kizárólagos a tanulmányi versenyesek vonzása és a legmagasabb a nyelvvizsgások aránya is. Érdekes, hogy a második legtöbb elsőhelyes jelentkezőt kapó Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karon is igen magas a nyelvvizsgával rendelkezők száma, azonban az alacsonyabb átlagpontszám miatt hátrébb kerül. Programtervező informatikust kevesebb helyen képeznek, mint a…
Read More
Jogi képzési terület szakos rangsorai

Jogi képzési terület szakos rangsorai

Elemzések, Fejléc, Rangsorok
A jogi képzési területen a továbbtanulók túlnyomó többsége jogásznak jelentkezik – nyolc képzőhelyen várják őket. Érdekesség, hogy a másik két szakon, az igazságügyi igazgatásin és a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatásin csak feleennyi egyetem kínál képzést. A jogászképzés fővárosi centrumú – az ELTE jogi karára önmagában kétszer annyian próbálnak bekerülni elsőhelyes jelentkezéssel, mint a második helyzett Pázmányra, ahova szintén csaknem kétszer annyian, mint a harmadik Pécsre. A PPKE a hallgatói teljesítményben közel áll az ELTE-hez, de az ide felvett középiskolás helyezettek száma szintén jóval kisebb. Az igazságügyi igazgatási képzés központja viszont Debrecen, amit csaknem kétszer annyian jelöltek meg első helyen, mint a Pázmányt. A minőségi szempont is náluk hozta a legjobb eredményt, itta legmagasabb az átlagpontszám.
Read More
Természettudományi képzési terület – szakos rangsorok

Természettudományi képzési terület – szakos rangsorok

Elemzések, Fejléc, Rangsorok
A természettudományi képzési terület vezető intézményeiben továbbtanulók teljesítménye hagyományosan igen magas. Bár a jelentkezők száma itthon és külföldön egyaránt megoldandó feladata az oktatási rendszernek (és a közgondolkodásnak...), a minőségi jellemzők általában kedvezőek. A négy tudományegyetemi természettudományi kar között igen jó pozícióban van a biológia területén az Állatorvostudományi Egyetem. Kiemelkedően maga az átlagpontszáma és nyelvvizsga-arány az ide bekerülteknek, és népszerűsége is a harmadik az elsőhelyes jelentkezők között. A Szegedi Tudományegyetemre érkezett a legtöbb középiskolai versenyhelyezett, de ugyanebben az indikátorban teljesített jól a Pécsi TTK is. Az ELTE TTK vezető pozíciója a hallgatóvonzó képességének köszönhető, hiszen többen jelentkeztek ide első helyen, mint a többiekhez összesen. A matematika szakon a négy képzőhely az egyes indikátorokban nagyon kiegyensúlyozott adatokat mutat. Az ELTE itt is az első helyes jelentkezők kiemelt célpontja, de a pontátlagban és…
Read More
Műszaki képzési terület – szakos rangsorok

Műszaki képzési terület – szakos rangsorok

Elemzések, Fejléc, Rangsorok
A magyarországi műszaki képzés egyértelműen domináns intézménye hosszú évtizedek óta a Műegyetem, ami a szakos listákon is visszaköszön. Az legnépszerűbb műszaki szakokat feldolgozó listák mindegyikén minden indikátor szerint kiemelkedő előnnyel vezetnek a BME karai. Mindehhez azt is fontos megjegyezni, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a műszaki pályák vonzereje, ami nem csupán a jelentkezések számában, de az ide felvételizők teljesítményében is megmutatkozott. A BME Villamoskarán továbbtanulni igyekvők száma jelentősen meghaladja a többi intézményét, de az is figyelemre méltó, hogy az e tekintetben második helyen lévő Óbudai Egyetem Kandó Kara mögött milyen nagy a különbség a követő intézményekkel. Az átlagpontok illetve nyelvvizsgások száma ennél kiegyenlítettebb, itt Miskolc és Győr is jó teljesítményű hallgatókat vett fel, de a Pannon Egyetem, Szeged illetve Debrecen is jobb pozíciókat ért el a különféle indikátorok szerint.…
Read More