A magyar egyetemek rangsor-stratégiájának támogatásáért: ranking-tréninggel zárult a projekt

Rangsor-kutatás, Tudásbázis
A magyar egyetemek számára is lényeges, hogy minél alaposabban megismerjék a globális és nemzeti rankingek módszertanát, használati lehetőségeit. Ezt szolgálja a TEMPUS Közalapítvány Campus Mundi (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) projektje által támogatott program, amelyben a magyar ranking-kutatások meghatározó műhelye, az ELTE PPK Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoportja, Fábri György vezetésével nemzetközi workshopot és tréninget is szervezett a magyar felsőoktatási szakemberek számára. Mindennek eredményeképpen feltárták a rankingek indikátorait és a mögöttük lévő teljesítmény-paramétereket, a globális és nemzeti rankingek helyezéseinek összefüggéseit valamint marketing-kommunikációs eszközként azonosították a rangsorokat. Az egynapos, interaktív képzéssel zárult projekt nyomán az egyetemek szakmai tudás-bázishoz, tudás-megosztó hálózathoz kapcsolódhatnak és elindult egy nemzetközi rangsor-konferencia szervezése is. (tovább…)
Read More

Ranking-tréning

Projektek
A TEMPUS Közalapítvány támogatásával a globális és nemzeti rankingekről tartottunk képzést június 20-án a hazai egyetemek  szakértői részvételével. Az alábbi témaköröket vitattuk meg: – hogyan használjuk az egyetemi rangsorokat? – a rangsorok, mint marketing-eszközök – a tudományos teljesítmény indikátorai. Részletes beszámoló hamarosan!
Read More

Ranking Workshop ELTE – Beszámoló

Projektek
Universities in Crossroads of National and Global Rankings Ranking Workshop ELTE   2017. március 3.  – Beszámoló PLA Nemzetközi ranking-workshopot szerveztünk 2017. március 31-én az ELTE pedagógiai és Pszichológiai Karán, a TEMPUS Közalapítvány támogatásával. A „Universities in Crossroads of National and Global Rankings” című tanácskozáson románai, szerbiai és magyar egyetemi vezetők, valamint az International Ranking Expert Group képviselői mellett hazai és külföldi ranking-szakértők vitatták meg a nemzeti és globális rangsorok összefüggéseit. A közel félszáz résztvevő előadásokat vitatott meg egyebek között arról, hogy az egyetemek oktatási teljesítményét a globális rangsorok nem tudják mérni, és arról is, hogy ugyanazon intézmények helyezése a nemzeti és nemzetközi rangsorokban az eltérő indikátorok miatt alig hasonlítható össze. Mégis, a legjobb egyetemek mindenütt az élen vannak. Fábri György, az ELTE PPK egyetemi docense, a rendezvény kezdeményezője szerint az…
Read More

MAGYAR EGYETEMEK A GLOBÁLIS RANGSOROKBAN: ELTE, DEBRECEN, BME, SZEGED, CEU, PÉCS, SEMMELWEIS, BCE A SORREND

Globális Ranking Monitor
Többször is elhangzik mostanság, “melyik a legjobb magyar egyetem?”, hivatkozva különféle rangsorokra. A kérdés értelmezhetetlenségét többhelyütt is bemutattuk már, ehelyett egy használhatóbb felvetést javasolva: miképpen szerepelnek a magyar egyetemek a globális rangsorokban? Ez nyilván csak részben jellemzi a teljesítményüket, sokkal inkább mutatja a mai felsőoktatás leghatékonyabb média-kommunikációs felületén, a rankingekben elfoglalt helyüket. Ráadásul gyakran ennek a nemzetközi összehasonlításnak a leginkább kétséges értékű formájára, az általános (ún. “overall”) listákra hivatkoznak. Itt a magyar jelenlét a valódi, regionális versenytársakhoz képest így néz ki: [table id=4 /] (tovább…)
Read More
Amit a rangsorokról tudni érdemes  :-)

Amit a rangsorokról tudni érdemes :-)

Fejléc, Globális Ranking Monitor
Melyik a legjobb egyetem? A kérdésre a média és a döntéshozók az ezredforduló óta elsősorban a felsőoktatási rangsorokban keresik a választ – de vajon jól teszik-e? A kötet a globális és nemzeti rankingek eredményeinek, módszertanának, vitáinak elemző és kritikai bemutatásával ad támpontokat ennek megválaszolásához. Saját rangsor-innovációkat ismertetve is segít az érdeklődőknek jól olvasni a ranglistákat és ösztönzi az egyetemi világot, hogy legyen aktív résztvevője a jelenleg mellőzhetetlen ranking game alakításának. A szerző egyetemfilozófiai kutatásaival és másfél évtizedes rangsor-készítési tapasztalataival alapozza meg álláspontját: az egyetemeknek egyszerre kell megvalósítaniuk a professzionális médiamunkát, az önreflexiót és a kiválóság szakmai mércéihez való következetes ragaszkodást. Ezt a kommunikációképes meritokratizmust ajánlja alternatívaként, nem csupán a rankingek, hanem a tömegmédia, a tömegdemokrácia többi, az egyetemi autonómiát, a tudományos teljesítményt és a tudásátadás ethoszát gyengítő hatásával szemben is.
Read More

Új egyetemi rangsor: a legjobbak választása – a karok és szakok TOP10% rangsora

Rangsorok, UnivPress Ranking
Vajon a rendszerváltozás után született első nemzedék legjobbjai számára mely szakterületek és felsőoktatási intézmények voltak vonzóak, kívánatos életpályát ígérők? Erre a kérdésre ad választ a legjobb érettségi eredményű továbbtanulók preferenciáinak elemzése. Újfajta egyetemi rangsort is bevezetünk ezzel, ugyanakkor viszonyítási pontokat kínálunk a kormányzati felsőoktatás-politika fogadtatásáról. A főbb tanulságok: a legjobbak választása a fővárosi elit-egyetemekre koncentrálódik az orvosi, pszichológusi, jogász, gazdasági és informatikus pályákra készülnek a legjobbak a kormányzati beavatkozások csak akkor képesek hatni a továbbtanulók választásaira, ha irányaik egybeesnek a valós gazdasági-társadalmi folyamatokkal (pl. a mérnöki szakmák iránti kereslet jelentős növekedése). a közgazdasági, jogász, bölcsész (vagyis a társadalmi értékrend és egyéni életpálya-orientációk révén mélyen beágyazott) szakterületek pozícióin nem tudnak érdemben rontani a kormányzati törekvések a természet- és agrár-tudomány valamint tanárképzés iránti érdeklődés üvegplafonját nem töri át alulról a legjobbak érdeklődése 2015-ben a legjobbak választása alapján a…
Read More