A hallgatói rangsorok adat-összeállításainak módszertana (2022)

A Diploma 2022 kiadvány alapját képező UnivPress-rangsorok módszertanának két fő alapelve a sok szempontú rangsorolás és a módszertani alaposság, hitelesség. A sokszempontúság azt jelenti, hogy nincs minden általánosan „legjobb” vagy „legrosszabb” intézmény, az egyetemeket, főiskolákat ezért érdemes több releváns és mérhető mutató alapján összehasonlítani. Az alapossághoz és hitelességhez az szükséges, hogy a rangsorok pontos és hiteles adatszolgáltatás, szakmailag megalapozott statisztikai adatgyűjtés és kutatásmódszertan alapján készüljenek.

A rangsorokhoz felhasznált jelentkezői-felvételi adatbázis a 2020. augusztusi-szeptemberi adatokat tartalmazza, így az azt követően is folyamatos elbírálás alatt lévő fellebbezésekből eredő kisebb, néhány fős változások nem jelennek meg az adatsorokban.

Adatforrás:

Jelentkezési és felvételi adatok (2021): Emberi Erőforrások Minisztériuma- Oktatási Hivatal FIR 

Adattípusok – Jelentkezők és felvettek

Rangsorunkban az általános felvételi eljárás során alap vagy osztatlan képzésre és nappali munkarendre első helyen jelentkezők, valamint alap vagy osztatlan képzésre és nappali munkarendre felvettek (nem csak az első helyen felvettek) a rangsor-indikátoroknak megfelelő adatait használtuk.

Felhasznált adatAz adat leírása (év, tanév)Forrás
Elsőhelyes jelentkezők számaAz általános eljárás során az intézményt a felvételi lapon első helyen megjelölő, alap- vagy osztatlan nappali képzésre (AON) jelentkezők száma (2021)EMMI-OH FIR*
Felvettek pontátlaga (bekerülési pontszám)Az AON-felvettek által elért pontszámok számtani átlaga (2021)EMMI-OH FIR*
Nyelvvizsgával felvettek arányaÁllamilag elismert (B2 komplex vagy C1 komplex, illetve azzal egyenértékű vagy magasabb szintű) nyelvvizsgával, illetve ennek megfelelő, emelt szintű nyelvi érettségivel rendelkező AON-felvettek aránya az összes AON-felvetteken belül (2021)EMMI-OH FIR*
Középiskolai versenyen helyezettek számaA középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő – felvételi többletpontot érő – helyezést elért AON-felvettek száma (2021)EMMI-OH FIR*

*Emberi Erőforrások Minisztériuma – Oktatási Hivatal

A rangsorok képzése – alapszakos rangsorok

Az adott szakon oktató összes kar adatalapú, az Oktatási Hivatal adatbázisain alapuló, hallgatói mutatókra épülő rangsorai. Rangsorolt szakok: alapképzések, valamint egységes, osztatlan képzések esetében képzésterületenként általában a legtöbb első helyes, nappali munkarendű jelentkezőt vonzó szakok. Kiadványunk nem tartalmazza az összes alapszakot.

Rangsorszámítás

Az egyes alrangsorokat az indikátorok numerikus értékének egyszerű összevetéséből számítjuk ki, az értékek közötti sorrendet képezve, függetlenül az érétkek közti különbségek mértékétől. Az első helyes jelentkezők száma, a középiskolai versenyeken helyezést elértek száma és a bekerülési pontok átlaga esetében a nagyobb szám jelent jobb rangsor-helyet. A nyelvvizsgával felvettek aránya esetében a magasabb arányszám jelent jobb rangsor-helyet.

Az összesítetti rangsorok mindig az egyes alrangsorok helyezéseinek összesítésén alapulnak, súlyozás nélkül.

A rangsorok kidolgozásában közreműködők

A rangsor elméleti megalapozását kidolgozta és az összeállítás szakmai vezetője, a kiadvány szakmai szerkesztője, az elemzések készítője Fábri György (Disclaimer: az ELTE PPK oktatója).