UnivPress Ranking

A legnagyobb és elsőként országos kiterjedésű magyar ranking kidolgozását az UnivPress Felsőoktatás-kutató Műhely 2000-ben kezdte meg a felsőoktatási felvételi tájékoztatás megújításához kapcsolódva. Az akkori Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda támogatásával indult kutatás a nemzetközi tapasztalatok elemzése alapján a presztízsrangsorok és adat-alapú rangsorok komplex programját alakította ki, amihez egy országos reprezentatív hallgatói véleményfelmérés és a hozzáférhető adatbázisok alkalmazásának eredményeit vetette egybe.

Megjelenések:

 • 2000-2001: Világgazdaság, Magyar Hírlap
 • 2000-2005: unipresszo.hu, felvi.hu
 • 2005: Egyetemek mérlegen
 • 2001-2005 Mit kínál a magyar felsőoktatás?
 • 2006-2015 Heti Világgazdaság Diploma melléklet

Az UnivPress Ranking Hallgatói Presztízsrangsorának struktúrája

akadémiai rangsor

a képzés, a diploma értéke, piacképessége

önképzés, a szakmai előrejutás segítése

oktatási infrastruktúra színvonala

 • diplomával való elhelyezkedés valószínűsége
 • oktatás színvonala
 • intézménybe való bejutás nehézsége
 • bejutás nehézsége más intézményhez képest
 • tanulmányok nehézsége
 • tanulmányok nehézsége más intézményekhez képest
 • diploma hazai elismertsége
 • diploma hazai elismertsége más intézmányekhez képest
 • diploma külföldi elismertsége
 • diploma külföldi elismertsége más intézményekhez képest
 • oktatók segítőkészsége
 • szakmai önképzési lehetőségek
 • egyéni szakmai konferenciákon való részvétel lehetősége
 • végzés utáni elhelyezkedés segítése
 • kutatásokba bekapcsolódás lehetősége
 • munkalehetőségek biztosítása
 • számítógép ellátottság
 • könyvtár színvonala
 • tantermek felszereltsége
 • sportolási lehetőségek

közérzet rangsor

az intézményhez való kötődés

az intézmény légköre

az intézmény épületeinek állapota

 • mennyire érzi jól magát az intézményben
 • mennyire kötődik az intézményhez?
 • újra ide jelentkezne-e?
 • általános légkör
 • hallgatók tájékoztatása
 • kulturális lehetőségek
 • intézményi demokrácia
 • hallgatói önkormányzat
 • oktatói-hallgatói viszony
 • épületek állapota
 • kollégium színvonala
 • intézmény külleme

 

Jelenleg, mivel a hallgatói véleménykutatások finanszírozására nem áll rendelkezésre forrás, az UnivPress Ranking kizárólag adat-alpú számításokkal dolgozik. Ez alapján készül hallgatói és oktatói kiválósági rangsor, melyek indikátorai:

 • hallgatók bekerülési pontátlaga
 • nyelvvizsgával felvett hallgatók száma
 • OKTV-helyezéssel felvett hallgatók száma
 • oktatók és hallgatók aránya
 • tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya
 • MTA doktori címmel remdelkező oktatók száma és aránya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.